II wojna światowa – wybuch i skutki.

II wojna światowa odbiła piętno na wielu krajach, wprowadziła zamęt i cierpienie, pozostawiając wiele państw w rozsypce gospodarczej, ekonomicznej i politycznej. Po czasy dzisiejsze, borykamy się z problemami, jakie wyrządziła lub zapoczątkowała. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował plany wszelkim przedsiębiorcom i władzom. Zmienił politykę, pochłonął niezliczoną liczę ofiar.