home Aktualności, Następstwa wojny II wojna światowa i jej skutki

II wojna światowa i jej skutki

Wybuch II Wojny Światowej nastąpił 1 września 1939 roku. Był to największy konflikt zbrojny w dziejach świata. II Wojna Światowa przyniosła ze sobą ogromne straty ludnościowe, społeczne oraz gospodarcze. Wzięło w niej udział w sumie 61 krajów, zginęło ok. 50 mln osób w tym większości ludności cywilnej.
Najważniejsze skutki II Wojny Światowej to ogromne migracje ludności w latach 1945-1949, zniszczenie większości infrastruktury polskiej (w tym niemal całkowite zburzenie Warszawy), wielki kryzys finansowy, silny rozwój przemysłu militarnego, sowietyzację krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także i powstanie państw demokratycznych, rozpad imperiów kolonialnych oraz powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych.